Najnovšie prac. ponuky
Štatistika

Potrebujete právnu pomoc ?

Podnikateľský objekt Kovarce

ID: 6172708, Pridané 23.3.2017, Zobrazené: 73x, Kontaktovať predajcu  Popis inzerátu:

Dražba - Stavby v obci Kovarce: kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5, vážnica súpisné č. 506 postavená na parcele č. 29/6, sušiareň súpisné č. 507 postavená na parcele č. 29/7, chladiareň súpisné číslo 29/8 postavená na parcele č. 508, sklad oleja súpisné č. 509 postavený na parcele č. 29/9, sklad súpisné číslo 510 postavený na parcele č. 29/10, sklad súpisné číslo 511 postavený na parcele č. 29/11, podlahový sklad súpisné číslo 512 postavený na parcele č. 29/12 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 29/1, č. 29/5, č. 29/6, č. 29/7, č. 29/8, č. 29/9, č. 29/10, č. 29/11, č. 29/12, č. 29/13, č. 29/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3975 m2. Kancelária s. č. 505 p.č.29/ 5 Objekt kancelárie je situovaný pri vstupe do areálu a je na hranici oplotenia. Pôvodne bol postavený v roku 1966 ako vrátnica. Súčasný vlastník objekt čiastočne zrekonštruoval a zmodernizoval, tak že časť objekt slúži ako kancelária a časť objektu slúži na krátkodobé bývanie pre správcu. Je to prízemný objekt so sedlovou strechou bez podkrovia a bez suterénu. Objekt bol postavený tradičnou technológiou murovaného masívu a obvodové murivo je z PPT tehál v hrúbke 30 cm, stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom, krov je drevený väznicový. Krytina na krov je z pálenej jednodrážkovej Škridle. Okná sú drevené dvojité. Vnútorné omietky sú vápenné štukové a vonkajšie sú hladké vápenno-cementové. Dvere sú hladké do kovových zárubní. Podlahy sú s povrchom PVC. V dome je elektroinštalácia a vodoinštalácia. Dispozičné riešenie tvorí kancelária, izba, kúpelňa s WC. Vážnica s.č.506 p.č.29/ 6 Vo dvore za vrátnicou je situovaný objekt vážnice, ktorý bol taktiež postavený v roku 1966 a slúži ako objekt pre mostovú váhu. Je to prízemný objekt s pultovou strechou bez suterénu. Objekt bol postavený v technológií murovaného masívu z PPT v hrúbke 30 cm. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, podlaha je z cementového poteru. Okno je prevažne jednoduché oceľové, strop je drevený trámový, krov je drevený pultový a krytina je z AZC vlnoviek. Fasáda je brizolitová. V objekte je elektroinštalácia a technológia pre mostovú váhu. Dispozičné tvorí iba jednu miestnosť pre technológiu mostovej váhy. V náväznosti na vážnicu je vybudovaná mostová váha. Technologická jama pre váhu je vybudovaná z monolit, betónu v hĺbke 120 cm pod úrovňou terénu. Samotná váha je riešená z kovovej konštrukcie z výplňou betónu. Technológia mostovej váhy je funkčná. Sklad oleja s.č.509 p.č.29/ 9 Vo dvore bol v roku 1983 vybudovaný sklad oleja pre technológiu sušenia a úpravy obilnín. Je to samostatne stojaci prízemný objekt s pultovou strechou bez suterénu. Základy sú betónové monolitické zvýšené s tým, že po obvode tvoria bezpečnostnú izolačnú vaňu pre prípadný únik olejov. Obvodové konštrukcie tvorí ľahký obvodový plášť na kovovom skelete. Strop tvoria pultové plné väzníky. Na kovovom skelete na kovových zvlakoch a krokvách je kotvený obvodový plášť z pozink. trapezového plechu ako aj krytina. Objekt je vybavený elektroinštaláciou a jednoduchým oknom a kovovými dverami. V objekte je kovová nádrž na olej a s technológiou. Sklad s.č.510 p.č.29/ 10 sklad je situovaný v juhozápadnej časti skladového areálu a je to pôvodná stavba z roku 1915, ktorá slúžila ako sklad poľnohospodárskych produktov pre veľkostatok susedného Šľachtického sídla. Stavebno-technické vyhotovenie ako aj architektúra objektu zodpovedá architektúre začiatku 20 storočia. Pôvodne objekt bol súčasťou radovej zástavby poľnohospodárskych stavieb avšak toho času je ako samostatne stojaci pretože objekty z východnej a západnej časti boli odstránené. Je to prízemný objekt so sedlovou strechou bez podkrovia a bez suterénu. Základy sú prevažne z prekladaného kameňa na hlinenú maltu. Obvodové murivo je z PPT a kameňa o šírke 65 cm. Strop je drevený trámový so záklopom s tým, že v strede sú drevené prievlaky podopreté drevenými stĺpmi vzhľadom na veľký rozpon stropných trámov. Krov je drevený masívny sedlový a krytina na krove je z pálenej škridle na husté latovanie - bobrovka. Okná sú kovové. Vráta sú kovové celo plechové dvojkrídlové. Podlaha je drevená fošňová. Vnútorné omietky sú vápenné hrubé ako aj vonkajšie. Objekt je vybavený elektroinštaláciou iba svetelnou. Klampiarske konštrukcie sú z pozink. plechu. Objekt má charakter budovy pretože je stredom podopretý a tvorí statický pozdĺžny trojtrakt. Sklad s. č. 511 p.č.29/ 11 Tento sklad je situovaný v severozápadnej časti areálu a bol taktiež postavený v roku 1915 ako sklad poľnohospodárskych produktov v rámci veľkostatku. Stavebno-technické riešenie ako aj architektúra zodpovedá veku jeho výstavby. Je to prízemný objekt: so sedlovou strechou bez podkrovia a bez suterénu. Objekt bol postavený v tradičnej technológií murovaného masívu a obvodové murivo je kombinované z PPT a kameňa v hrúbke 65 cm. Základy sú z kameňa prekladané hlinenou maltou. Strop je drevený trámový so záklopom v strede podopretý prievlakmi a drevenými stĺpmi. Podlaha je drevená fošňová. Vnútorné omietky sú vápenné hrubé a vonkajšie omietky sú vápenno-cementové hladké značne poškodené. Krytina je z pálenej škridle na husté latovanie. Objekt je opatrený klampiarskymi prvkami z pozink. plechu. Okná sú jednoduché oceľové a vráta sú celo plechové dvojkrídlové. V objekte je iba svetelná elektroinštalácia. Podlahový sklad s.č.512 p.č.29/ 12 Tento sklad je situovaný na východnej časti pri vstupe do areálu. Sklad je čiastočne opretý o susednú budovu bývalého šľachtického šidla, Stavebno- technické riešenie ako aj architektúra tohto skladu zodpovedá 40. rokom minulého storočia, lebo bol tu použitý už železobetón ako stredové prievlaky a stoj ky. Tento sklad bol postavený ako sýpka obilia v roku 1940 stromi nadzemnými podlažiami s valbovou strechou. Sklad tvorí dispozičný priečny dvoj trakt a statický pozdĺžny dvojtrakt. Obvodové murivo je z miešaného muriva a to PPT a kameň na úrovni 1 NP až v hrúbke 120 cm s tým, že toto obvodové murivo sa zužuje smerom k vyšším podlažiam až na 60 cm. Podlaha na 1 NP je betónová s poterom a podlahy na 2 a 3 NP sú drevené fošňové na drevenom trámovom strope*, ktorý je však podopretý pozdĺžnymi žel. bet. prievlakmi, ktoré sú podopreté žel. bet. stĺpmi. Schodište je jednoramenné drevené bez podstupníc. Krov je drevený masívny valbový a krytina je z hliníkového eloxovaného plechu na debnení. Klampiarske prvky sú z pozink. plechu. Okná sú jednoduché ocelové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké ako aj vonkajšie. Objekt je vybavený elektroinštaláciou na svetelný aj motorický prúd. Tento objekt je udržovaný a preto je v dobrom stavebno-technickom stave čo má vplyv na jeho životnosť. Analýza polohy nehnuteľností: prevádzkové nehnuteľnosti sú situované v centre obce Kovarce a sú prístupné zo spevnenej miestnej komunikácie odkiaľ je možnosť napojenia na všetky inž. siete. Obec Kovarce má veľmi dobrú občiansku a technickú vybavenosť a dobré dopravné spojenie na okresné mesto Topoľčany a krajské mesto Nitra. Nehnuteľnosti majú lukratívnu polohu s perspektívnym vyšším zhodnotením/ čo má vplyv na trhovú cenu.

Fotky:

UzemnePlany.sk, portál o budúcnosti

Detailné informácie:

  • Vek stavby: neuvedené
  • Stav nehnuteľnosti: neuvedené
  • Forma vlastníctva: neuvedené
  • Druh stavby: neuvedené
  • Podlaha: neuvedené
  • Okná: neuvedené
  • Balkón: neuvedené
  • Garáž: neuvedené
  • Pivnica: neuvedené
  • Výťah: neuvedené
 

Platiť sa oplatí s.r.o. [ Detail spoločnosti ]

Platiť sa oplatí s.r.o.

Vyplnením formulára odošlete Vašu otázku, priamo zadávateľovi inzerátu.


Overovací kód


Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

* povinné údaje
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť