Najnovšie prac. ponuky
Štatistika

Potrebujete právnu pomoc ?

Dražba pekáreň a reštaurácia, Divín - Švermová

ID: 6352785, Pridané 19.8.2017, Zobrazené: 35x, Kontaktovať predajcu  Popis inzerátu:

Pekáreň a reštaurácia Divín č. s. 760, Švermova 52, k. ú. Divín Dispozičné riešenie: Pôvodná stavba Pekárne a reštaurácie bola kolaudovaná a daná do užívania v roku 1992, podľa potvrdenia Obecného úradu Divín, v prílohe znaleckého posudku, v zadnej časti budovy, na severnej strane, bola pristavaná prístavba, predpokladá sa rok 1996, nakoľko majiteľ ani obec nevedeli predložiť potrebné dokumenty, a výkresová dokumentácia prístavby bola spracovaná v roku 1995. Stavba obsahuje aj technologické zariadenia pekárne, ktoré nie sú predmetom tohto ohodnotenia, Stavba Pekárne a reštaurácie pozostáva z jedného nadzemného podlažia a jedného čiastočného podzemného podlažia. V nadzemnom podlaží je prevádzka pekárne pôdorysne rozčlenené do štyroch traktov, v pôvodných troch traktoch je vlastná pekáreň, ktorá je situovaná v zadnej časti, trakt reštauračnej časti prevádzky, ktorá je riešená v prednej, vstupnej časti, a trakt pomocných prevádzok a skladov v strednej prepojovacej časti, vrátane schodiska a výťahu, a štvrtý trakt prístavby pre distribúciu výrobkov. V podzemnom podlaží v strednej prepojovacej časti sú sklady potravín, mraziarenský box, výťah, pod polovicou pekárenského bloku je energetické centrum – kotolňa s prípravou teplej vody, a dieselagregát ako náhradný zdroj pre chod plynových horákov pekárne, údržbárske dielne, sklad materiálu, sociálne zariadenie údržbára a kuriča. Technické riešenie: Základy – pod obvodovými a nosnými stenami sú betónové základové pásy, stanovená je zrovnaná výška základov v zr=0,25 m. Vodorovné izolácie proti zemnej vlhkosti sú vyhotovené. Zvislé konštrukcie – obvodové múry a nosné múry sú murované z keramických tehál. Priečky vnútorné deliace sú murované z tehál. Vodorovné konštrukcie – stropné sú vyhotovené betónové monolitické, v trakte pekárne sú priestory bez stropu, len strešný plášť, rovnako ako aj v časti reštaurácie s vežovou strechou. Preklady nad otvormi sú z keramických nosníkov a vence sú železobetónové. Strecha – je sedlová, v časti nad reštauráciou s pôdorysom osemuholníka je vežová, nosná konštrukcia strechy je z drevených lepených nosníkov alebo z masívu krokvy. Strecha prístavby je plochá s jednostranným spádom. Strecha je zateplená tepelnou izoláciou, je s krytinou z asfaltových šindľov a nad prístavbou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie – prevažne z medeného plechu, čiastočne z pozinkovaného plechu na prístavbe. Úpravy vnútorných povrchov – v hygienických zariadeniach a v prevádzkových priestoroch sú keramické obklady do výšky 2,2 m, v ostatných priestoroch sú hladké omietky, drevený obklad z tatranského profilu na podhľadoch striech v miestach bez stropnej konštrukcie Úpravy vonkajších povrchov – omietka vápenná hladká, mrazuvzdorný obklad sokla a časti steny v strednom trakte. Podlahy – keramické dlažby. Podlahy sú zateplené tepelnou izoláciou Nobasil. Výplne otvorov – okná sú drevené zdvojené, vstupné dvere sú drevené rámové, vnútorné dvere sú hladké. Vnútorné rozvody: – studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, – splaškovej kanalizácie z hygienických zariadení s napojením na žumpu, a neskôr na verejnú kanalizáciu – elektriny 220/380 V – plynu ku kotlu ÚK, a k sporákom Objekt je vybavený bleskozvodom. Vykurovanie – ústredné, kotlami na plyn, s liatinovými radiátormi. Ohrev teplej vody – zásobníky na plyn. Z ostatných konštrukcii je tu murovaný chladiaci box, postavený v 1. podzemnom podlaží, a súbor krbov s otvoreným ohniskom je v centre reštaurácie v 1. NP. Pôvodná stavba z roku 1992 Výpočet Obstavaný priestor [m3] Základy (11,45*7,27+(25,57-6,00-7,27)*11,45+11,17*6,00)*0,25 72,77 (13,475+15,05)/2*(25,57-6,00-7,27)*0,25 43,86 (10,24*(5,24+4,65+2,37+0,75)+0,40*(4,65+2,37)+0,6*2,37)*0,25 34,36 ((3,648+5,27+3,726)*(3,727+5,20+3,712)-(3,648*3,726)/2-(3,726*3,726)/2-(3,726*3,712)/2)*0,25 34,79 Spodná stavba (11,45*13,575+0,225*5,875)*3,35 525,13 (15,20+3,425)*(2,55+1,45+2,075+8,25+0,375)*3,35 917,19 (0,45*5,675-13,475*2,075-(2,525+0,375)*2,55-((2,525+0,375)*(1,45+2,075))/2)*3,35 – 127,01 Vrchná stavba (11,45*7,27+(25,57-6,00-7,27)*11,45+11,17*6,00)*3,30 960,62 ((13,475+15,05)/2*(25,57-6,00-7,27))*3,30 578,92 (10,24*(5,24+4,65+2,37+0,75)+0,40*(4,65+2,37)+0,6*2,37)*3,30 453,59 ((3,648+5,27+3,726)*(3,727+5,20+3,712)-(3,648*3,726)/2-(3,726*3,726)/2-(3,726*3,712)/2)*3,30 459,21 Zastrešenie (11,45*7,27+(25,57-6,00-7,27)*11,45+11,17*6,00)*2,35/2 342,04 ((13,45+15,05)/2*(25,57-6,00-7,27))*2,35/2 205,95 (10,24*(5,24+4,65+2,37+0,75)+0,40*(4,65+2,37)+0,6*2,37)*2,35/2 161,51 ((3,648+5,27+3,726)*(3,727+5,20+3,712)-(3,648*3,726)/2-(3,726*3,726)/2-(3,726*3,712)/2)*2,35/2 163,51 Ostatné rampa 1,40*7,20*1,0 10,08 rampa 1,1*6,50*1,0 7,15 Obstavaný priestor pôvodnej stavby 4 843,67 Prístavba z roku 1996 Výpočet Obstavaný priestor [m3] Základy (7,72*14,80+1,2*2,54)*0,25 29,33 Spodná stavba Vrchná stavba (7,72*14,80+1,2*2,54)*2,85 334,32 Zastrešenie (7,72*14,80+1,2*2,54)*1,2/2 70,38 Obstavaný priestor prístavby 434,03 Obstavaný priestor stavby celkom: 5 277,70 m3 Plot Plot okolo budovy je realizovaný na betónových základoch a betónovej podmurovke so stĺpikmi, s výplňou so šikmými drevenými doskami v oceľových rámoch, s plotovými vrátami. Studňa kopaná Studňa kopaná umiestnená na východnej strane pozemku pozostáva z dvoch studní z betónových skruži s hĺbkou 6,0 m, zakryté spoločne betónovou doskou. Elektrická prípojka zemná VN 22 kV elektrická prípojka zemná, vedená od transformačnej skrine k budove. Vodovodná prípojka Vodovodná prípojka je napojená na verejnú sieť PVC prípojkou DN 80. Vodomerná šachta Vodomerná šachta je realizovaná z monolitického betónu s oceľovým poklopom. Kanalizačná prípojka do žumpy Splašková kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy, realizovaná z kameninových rúr DN 200 mm. Žumpa Žumpa je betónovej monolitickej konštrukcie, s poklopom, na parc.č.1631/9. Kanalizačná prípojka do verejnej siete Splašková kanalizácia je vedená do verejnej siete PVC rúrami, DN 200 mm. Plynová prípojka Plynová prípojka je napojená na verejnú sieť z oceľových rúr bezošvých DN 80. Kanalizačná šachta Kanalizačné šachty umiestnené na splaškovej kanalizácii sú prefabrikované plastové. NHENUTEĽNÝ MAJETOK Diosna Dieže k diosne Miešač LC Dieže k LC Miešač s pev diežou Miešač RS 22 Miwe 22m2 Miwe 22m2 Rototherm Rototherm Komplet: Silá 8t + 8t + 12t, turbo osievačka, rozvodňa, zmiešavač vody, automatická váha, dopravné cesty Rožkovač Automatická delička Delička malá 30ks Delička 30ks Kysiareň na rožky Kysiareň na rožky + agregát Kysiareň na chlieb Chladiaci agregát Chladničky Sádzací vozík Vozík do rotačky s plechmi Malý vozík na chleby Drtič Preklápač topos Stoly vo výrobe Chlebová preprávka Prepravka na pečivo Ošatky Váha Váha veľká Baliaci stroj Výpočtová technika poč. + monitor Čistiace zariadenie Krenzle Registračné pokladne Čerpadlo NEMO Kancelárske stoly Kancelárske stoličky Skrine kancelárske plechové Antikorové válovy Šatňové skrine Paletizačný vozík Rebrík AL a drevený Vozík na suroviny Úpravňa vody Bezdrôtový telefón a základňa Modem Mobilné telefóny Tlačiareň Epson Kancelárske skrine Predajný stánok Rúbanisko Lučenec Tlačiareň na etilety SATO Bábkové formy Trubičky pre návin POZEMKY Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 1631/5 zastavané plochy a nádvoria 805 805,00 1/1 805,00 1631/7 zastavané plochy a nádvoria 36 36,00 1/1 36,00 1631/8 zastavané plochy a nádvoria 2062 2062,00 1/1 2062,00 1631/9 zastavané plochy a nádvoria 66 66,00 1/1 66,00 1631/10 zastavané plochy a nádvoria 625 625,00 1/1 625,00 1631/11 zastavané plochy a nádvoria 349 349,00 1/1 349,00 Spolu výmera 3 943,00

Fotky:

UzemnePlany.sk, portál o budúcnosti

Detailné informácie:

 • Vek stavby: neuvedené
 • Stav nehnuteľnosti: neuvedené
 • Forma vlastníctva: neuvedené
 • Druh stavby: neuvedené
 • Podlaha: neuvedené
 • Okná: neuvedené
 • Balkón: neuvedené
 • Garáž: neuvedené
 • Pivnica: neuvedené
 • Výťah: neuvedené
 
 • Realitný maklér: Žaneta Repiská
 • Telefón: 0918 Kliknite TU!

LICITOR group, a.s [ Detail spoločnosti ]

LICITOR group, a.s

Vyplnením formulára odošlete Vašu otázku, priamo zadávateľovi inzerátu.


Overovací kód


* povinné údaje
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť